Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012

In het afgelopen jaar zijn er twee bestuursvergaderingen geweest en is er twee maal een redactie overleg geweest voor de halfjaarlijkse nieuwsbrief. De bestuursleden hebben overigens over de inhoud en voortgang van lopende projecten per e-mail gecorrespondeerd.

Tijdens de bestuursvergaderingen is gesproken over de voortgang van projecten, nieuwe projectaanvragen, de nieuwsbrieven en het beleggingsbeleid.

De nieuwsbrieven worden steeds door onze projectcoördinator en een redacteur voorbereid. De uiteindelijke verantwoording ligt bij het bestuur. In de zomerperiode en voor Kerstmis worden de donateurs op de hoogte gebracht van de lopende projecten en van de ontwikkelingen in Malawi.

De contacten met de projectaanvragers en de afwikkeling en controle van de projecten gebeurt door de projectcoördinator in overleg met het bestuur. In het afgelopen jaar zijn bedragen betaald voor onderstaande projecten:

  • Uitbreiding school in Zobwe met 2 klaslokalen voor de jongste kinderen met kantoor en opslagruimte
  • Herstel dak van de underfive-clinic in Sitima
  • Waterpomp in Chinguluwe
  • Uitbreiding school Lobeni met extra klaslokalen voor de groepen 3 t/m 6, een extra schoolblok en een hygiënische ruimte

De jaarlijkse huis-aan-huis collecte in Ransdaal tussen Kerst en Nieuwjaar is weer verzorgd door verschillende bestuursleden en enkele vrijwilligers.

Comments are closed.