Geschiedenis

Geschiedenis

Pater Hub Vonken smm

Hub Vonken werd geboren in Ransdaal op 6 april 1907. Hij werd Montfortaan en op 26 mei 1934 priester gewijd. In 1934 vertrok hij naar de missie in Malawi. Hij was daar missionaris met hart en ziel en zette zich totaal in voor zijn mensen in Afrika. Regelmatig keerde hij tijdens vakanties terug naar zijn geboortedorp. In 1957 vertrok hij voor de derde keer naar Malawi en kreeg de opdracht een nieuw missiegebied te ontsluiten in Chiromo, de laagvlakte in het zuiden van Malawi met een ongezond klimaat en uitgestrekte moerassen. Deze zeer moeilijke opdracht zou onmogelijk zijn als er geen financiële ruggensteun vanuit Nederland zou komen.

Vrienden van Chiromo

Hub Vonken richtte een noodkreet aan de KRO, die aanvankelijk liet weten dat zij geen individuele acties kon ondersteunen. De brief van pater Vonken had echter zodanige indruk gemaakt op de Kronikeur van de KRO, mr. Wagenaar dat hij de brief van pater Vonken op 3 maart 1957 opnam in wat toen nog de Katholieke Radio Gids heette. Voorwaarde voor de KRO was dat er binnen 14 dagen tenminste ƒ 200,- moest binnenkomen anders zou de actie worden gestaakt. Die waren heel snel daarna binnen en uiteindelijk bracht de actie in zeven weken maar liefst ƒ 27.853,91 op.
De KRO stuurde de lijsten van de milde gevers op naar Ransdaal.

In Ransdaal werden vrienden van Hub Vonken enthousiast en op 15 april 1957 werd de oprichtingsakte gepasseerd van de Stichting Vrienden van Chiromo. Met een eigen bestuur en informatiebulletin werd gestart om donateurs te informeren en te bedanken. Vele vrijwilligers schreven zich jaren lang de vingers blauw voor het verzenden van nieuwsbrieven. In de beginjaren waren het er meer dan 10.000 per jaar. Momenteel worden nog ongeveer 350 nieuwbrieven door heel Nederland verstuurd om donateurs te informeren over de projecten van de Vrienden van Chiromo.
Na het overlijden van pater Vonken in 1986 is besloten zijn levenswerk voort te zetten. Aanvankelijk namen de Montfortanen Wiel Verhoeven en Wim Wester deze taken op zich, maar momenteel werken de Vrienden samen met Malawiaanse Montfortanen, lokale stichtingen en ontwikkelingswerkers waarmee goede ervaringen zijn opgedaan. In de loop van 60 jaar werd meer dan EUR 1,2 miljoen opgehaald om het ontwikkelingswerk in Malawi te ondersteunen. De jaarlijkse kosten zijn steeds erg beperkt gehouden en bedragen ongeveer 5%, zodat van iedere euro er ruim vijfennegentig cent wordt besteed aan projecten in Malawi.