Categorie: ANBI

Bestuur

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Chiromo bestaat uit:

Kasper Donners, voorzitter
Bart Verhoeven, secretaris
Jos Pieters, penningmeester
Paula Vonken-Janssen, bestuurslid
Giel Braun, bestuurslid

Onze projectcoördinator en redacteur van de nieuwsbrieven is Servé Kengen.

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor de door hen verrichte werkzaamheden. De door bestuursleden en vrijwilligers gemaakte (reis)kosten worden eveneens niet vergoed.

Er is geen personeel in dienst van de stichting.