Categorie: Projecten

Project 2022-1 – Noodhulp na cycloon Ana

Project 2022-1 – Noodhulp na cycloon Ana

Partner Samuel Satiele
Bedrag € 31.500
Datum Maart 2022
Omschrijving

Begin 2022 is Malawi geteisterd door zware regenval en overstromingen na tropische storm Ana. Een groot deel van Malawi zat zonder stroom. Rivieren ontstaan op plaatsen waar eerst geen water was na de tropische storm Ana.

De cycloon Ana heeft eind januari stevig huisgehouden in Malawi. Het kostte even tijd en moeite om overzicht te krijgen over de situatie. In de meest acute en eerste hulp hebben andere hulporganisaties al kunnen voorzien.

Onze lokale coördinator Samuel Satiele kan in twee gemeenschappen concreet hulp bieden die een oplossing biedt voor de wat langere termijn: Bvumbve en Gambula. De Vrienden van Chiromo maken dat financieel mogelijk

Doelstellingen Adequate bestrijding van de gevolgen van Cycloon Ana, m.n. voor de armsten
Aantallen

We steunen 60 gezinnen met zaaigoed en werktuigen / gereedschappen voor kleine boeren om de akkers opnieuw in te zaaien.

We herstellen/herbouwen de woningen van ongeveer 20 gezinnen en deze gezinnen kunnen hun huisraad aanvullen die is weggespoeld. Daarbij richten we ons met name op ouderen, alleenstaanden en degenen die niet kunnen terugvallen op hun extended family.

Tevens ondersteunen we tientallen gezinnen die tijdelijk in opvangkampen verblijven met eten, kleding en dekens.

Lokale inbreng N.v.t.
Nieuwsbrieven Zomer 2022
Bezoek
Projectvoorstel Maart 2022

Bekijk dit project ook op Facebook

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0JWjGmq8dZpAwxzdGuppM4rCydzxM2NHqwvFxTjxUXfznhhmCvUdQFj3JshAW1feel&id=2105073259718947
https://www.facebook.com/2105073259718947/videos/290686916378974/
https://www.facebook.com/2105073259718947/videos/300726225364927/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid027cpVZWJZEAqAHfmsaKpxf3Vc45JuvnmGzpKLQx6nQEAaNKYV4oi3F7NbdU2ZzgTl&id=2105073259718947

Project 2021-4 -Aansluiten en repareren stroomaggregaat Trinity Hospital

Project 2021-4 -Aansluiten en repareren stroomaggregaat Trinity Hospital

Partner William Allen – Muona Foundation
Bedrag € 1.920
Datum September 2021
Omschrijving

Reeds vanaf het begin van de stichting Vrienden van Chiromo zijn we betrokken bij het Trinity ziekenhuis in Muona. Dit ziekenhuis is er mede gekomen door pater Hub Vonken. Op zijn verzoek zijn de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid komen werken in het ziekenhuis van Muona, het gebied Chiromo.

Omdat het ziekenhuis zeer afgelegen ligt, is de continue stroomvoorziening van het ziekenhuis steeds een probleem geweest. In de regentijd die van medio november tot eind maart duurt, valt soms een gedeelte van het bovengrondse elektriciteitsnet uit.

Doelstellingen De aansturing om de motor te kunnen starten is enkele maanden geleden defect gegaan. Het ziekenhuis moest met kleine stroomopwekkers proberen de operatiekamers, ijskasten en diepvriezen draaiende te houden. Er kunnen soms weken overheen gaan voordat het netwerk is gerepareerd. Er zijn niet altijd voldoende materialen voor de reparatie in Malawi aanwezig of schade is zo omvangrijk dat de reparateurs het werk niet aan kunnen. Het ziekenhuis is dan weken van het elektriciteitsnet afgesloten.
Aantallen
Lokale inbreng Adequate stroomvoorziening is werk voor professionals zodat lokale inbreng voor dit project niet van toepassing is.
Nieuwsbrieven Kerstmis 2021
Bezoek
Projectvoorstel Voorjaar 2021

Project 2021-3 Dzungu waterpomp

Project 2021-3 Dzungu waterpomp

Partner Pastoor Samuel Satiele van de Montfortanen,

Aartsbisdom Blantyre – contactpersoon aartsbisschop mgr. Thomas Msusa

Bedrag € 6.500
Datum Maart 2021
Omschrijving Boren van een pompgat en plaatsen van een pomp in Dzungu village die eveneens dienst doet voor de omliggende dorpen Dzungu I & II, Chide, Benadi, Chiwaya, Magi en Konasi
Doelstellingen Door schoon drinkwater vergroten hygiëne en verminderen ziekten. Tevens hoeven vrouwen en meisjes minder ver te lopen en dat geeft hen een veiliger gevoel.

Veel vrouwen uit de omgeving van Ligowe school komen water halen bij de school zodat de kinderen vaak geen water kunnen gebruiken. Er staan vaak rijden vrouwen te wachten bij de waterpomp van de school omdat er in de omliggende dorpen te weinig voorzieningen zijn. De vrouwen storen daardoor ook het leerproces.

Door een nieuwe pomp te realiseren in Dzungu kan de schoolpomp voor de kinderen en de directe omgeving worden gebruikt en kunnen de mensen uit Dzungu en omgeving voortaan hun eigen waterpomp gebruiken.

Aantallen ± 1.100 bewoners
Lokale inbreng Terrein voor de waterpomp, bouwmaterialen en zand voor waterplatform

Lokaal comité St. Clara Small Christian Community voor onderhoud en schoonhouden pomp en toegankelijk maken gebied waar waterpomp wordt geïnstalleerd.

Nieuwsbrieven Zomer 2021
Bezoek
Projectvoorstel December 2019

Bekijk dit project ook op Facebook

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3275833125976282&id=2105073259718947
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3275833805976214&id=2105073259718947
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3276307129262215&id=2105073259718947

Project 2021-2 Schoolblok twee klaslokalen Nyambalo

Project 2021-2 Schoolblok twee klaslokalen Nyambalo

Partner Pastoor Samuel Satiele van de Montfortanen,

Aartsbisdom Blantyre – contactpersoon aartsbisschop mgr. Thomas Msusa

Bedrag € 16.000
Datum Maart 2021
Omschrijving Uitbreiding school met 2 klaslokalen voor de kinderen van omliggende 11 dorpen Gilioti I & II, Magi, Laiti I & II, Chide, Mulanje, Lolo, Boyidi, Chilemba en Rita.

Ouders hebben samen met Mary’s meals een shelter gebouwd als kantine om kinderen te voorzien van een maaltijd bij de lunch. De shelter wordt gebruikt als klaslokaal evenals de nabijgelegen parochiekerk

Doelstellingen Door uitbreiding van de school ruimte bieden voor de leerlingen van met name groepen die erg vol zitten. De klasgrootte kan nu terug gebracht worden van gemiddeld meer dan 110 leerlingen per klas naar een meer acceptabel niveau van 80 kinderen (wettelijk is maximaal 60 toegestaan).
Aantallen 1.966 leerlingen
Lokale inbreng Aankoop goed gebakken brikken en andere bouwmaterialen, het leveren van arbeid, bijeenbrengen van zand en andere bouwmaterialen en watervoorraad aanleggen. Ouders zorgden ook voor de maaltijden van de bouwvakkers.

Wekelijks toezicht voortgang bouwproces door hoofd der school, schoolbestuur en voorzitter oudercomité.

Onderhoud schoolgebouw na realisatie is voor schoolbestuur.

Nieuwsbrieven Zomer 2021
Bezoek
Projectvoorstel Begin 2020

Bekijk dit project ook op Facebook

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3283399391886322&id=2105073259718947

Project 2021-1 COVID-19 apparatuur en hulpmaterialen voor diverse ziekenhuizen

Project 2021-1 COVID-19 apparatuur en hulpmaterialen voor diverse ziekenhuizen

Partner Aartsbisdom Blantyre – contactpersoon aartsbisschop mgr. Thomas Msusa en zijn Covid-team en bisdom Chikwawa – mgr. Peter Musikuwa

In samenwerking met de Nederlandse provincie van de Montfortanen

Bedrag € 18.750
Datum Januari 2021
Omschrijving De aartsbisschop coördineert de aansturing van een aantal missieziekenhuizen in Malawi. Over de aanschaf van de materialen is advies ingewonnen bij de medische staf, met name dr. Eric Borgstein, van het Queen Elizabeth ziekenhuis in Blantyre. Onze stichting heeft de aanschaf van o.a. 10 zuurstofapparaten en veel ander Covid-19-materiaal mogelijk gemaakt samen met de Nederlandse provincie van de Montfortanen. Door snel te schakelen kon de bestrijding van Covid-19 stevig aangepakt worden.
Doelstellingen Adequate bestrijding van de Covid-19-pandemie, ook voor de armsten
Aantallen Totale hulp door de samenwerking tussen Vrienden van Chiromo en Montfortanen bedroeg bijna € 40.000 en steekt schril af tegen de hulp van de Malawiaanse regering van totaal € 100.000

Materialen zijn nu verdeeld over Trinity ziekenhuis in Muona en het Montfort ziekenhuis, beiden in Chikwawa en het Nguludi-ziekenhuis in Blantyre

Lokale inbreng n.v.t.
Nieuwsbrieven Zomer 2021
Bezoek
Projectvoorstel Januari 2021

 

Bekijk dit project ook op Facebook

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3152267818332814&id=2105073259718947
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3237107816515480&id=2105073259718947
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3240497709509824&id=2105073259718947
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3240498212843107&id=2105073259718947
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3242233856002876&id=2105073259718947

Project 2020-5 Toiletten Lobeni school

Project 2020-5 Toiletten Lobeni school

Partner Pastoor Lawrence Simbota

Aartsbisdom Blantyre – contactpersoon aartsbisschop mgr. Thomas Msusa

Bedrag € 9.000
Datum December 2020
Omschrijving Bouw van meer en nieuwe toiletten op verzoek van chief van dorp en hoofd van de school mevrouw Chikoja.

De toiletten uit 2011 zijn onvoldoende vanwege de groei van de school en voldoen momenteel helemaal niet meer.

Toiletten zijn van wezenlijk belang voor de gezondheid van de kinderen en hygiëne en goed toiletgebruik heeft tevens een grote educatieve functie.

Doelstellingen In 2010 is gestart met de bouw van een lagere school. Er is toen geen complete bassischool gerealiseerd maar er zijn alleen klaslokalen gebouwd voor de groepen 1 tot en met 4. Door een zeer gemotiveerd team, en met name een zeer gedreven directrice, werd de gedeeltelijke lagere school een van de betere in de verre omgeving.

De Vrienden van Chiromo realiseerden 4 klaslokalen en 4 onderwijzershuizen. Verder werd er een waterpomp aangelegd en zijn er toiletten gebouwd. Het team van de Lobeni school en de bevolking van Lobeni vroegen pastoor Simbota twee jaar geleden een uitbreiding van de school van 4 groepen naar zes groepen. Afgelopen jaar was deze uitbreiding klaar en zijn de twee extra klaslokalen voor groep 5 en 6 in gebruik waren.

Pastoor Simbota gaf toen al aan dat de bevolking en het schoolteam heel graag zouden zien dat Lobeni een volledige basisschool zou worden voor groep 1 t/m 8. De mensen van Lobeni hebben hier al een tijdelijke invulling aan gegeven door een afdak te maken voor de leerlingen van groep 7 en 8. Een tijdelijke oplossing ter overbrugging totdat ook voor deze groepen klaslokalen gebouwd kunnen worden.

De vrienden van Chiromo realiseren momenteel de bouw van nieuwe toiletten bij de bestaande klaslokalen.

Aantallen Uiteindelijk ± 1.500 leerlingen
Lokale inbreng Hand- en spandiensten bij de bouw van de toiletten.
Onderhoud toiletten door oudercomité
Nieuwsbrieven Zomer 2020, Kerst 2020
Bezoek
Projectvoorstel Medio 2020

Project 2020-4 Studieproject

Project 2020-4 Studieproject

Partner Montfortaan Louis Kukumera geeft les op een middelbare school in Malawi en heeft een team samengesteld van docenten op middelbare scholen, die ter plaatse de uitvoering van het studiefonds coördineren.

We werken voor dit project samen met Malawi Foundation

Bedrag € 2.000 per jaar om tenminste 5 studenten te kunnen laten studeren
Datum December 2020
Omschrijving Het bestuur heeft besloten tot de opzet van een studiefonds dat kansarme kinderen een kans tot verder studeren kan bieden. Kinderen die daarvoor in aanmerking komen, kunnen gegarandeerd hun opleiding afmaken omdat de Vrienden van Chiromo garant staan voor de kosten van de opleiding. De kosten bedragen ongeveer € 400 per kind per jaar en opleidingen duren ongeveer 5 tot 6 jaar.
Doelstellingen We zijn ervan overtuigd dat opleiding de sleutel is tot verdere ontwikkeling. De uitspraak “geef géén brood maar leer hoe je een brood moet bakken” geeft dat treffend weer!

Op dit gebied is er nog heel veel te doen. Er zijn vele zeer intelligente kinderen die geen mogelijkheid hebben om een vervolgopleiding te doen na de lagere school. Hun ouders ontbreken de financiële middelen daarvoor. Dit is helaas niet alleen een gemiste kans voor het individuele kind, maar uiteindelijk ook voor de ontwikkeling van heel Malawi.

Aantallen Tenminste 5 studenten per jaar
Nieuwsbrieven Kerst 2020
Projectvoorstel Voorjaar 2020

 

 

Project 2020-3 Boeken voor bibliotheek verplegersopleiding Trinity Hospital

Project 2020-3 Boeken voor bibliotheek verplegersopleiding Trinity Hospital

Partner William Allen van Muona Foundation

Muona Foundation is een lokale stichting die initiatieven ontplooit voor de sociale en economische ontwikkeling van de regio rondom Muona

Bedrag € 6.000
Datum December 2020
Omschrijving Op dit moment is er een tekort aan actuele studieboeken en studiemateriaal. Via de financieel directeur van het ziekenhuis is de hulp ingeroepen van de Vrienden van Chiromo om nieuwe boeken en studiematerialen aan te schaffen. Het merendeel van deze boeken zijn Europese uitgaven en niet rechtstreeks verkrijgbaar in Malawi. Deze moeten dan ook in Europa worden besteld en de kosten bedragen ongeveer € 6.000.
Doelstellingen Het Trinity ziekenhuis is gelegen in Muona en is halverwege de jaren ‘60 van de vorige eeuw gesticht in de parochie waar pater Hub Vonken als pastoor werkzaam was. Het ziekenhuis blijft van zeer groot belang om gezondheidszorg te kunnen bieden voor dat gebied.

Tevens heeft het ziekenhuis naar het oordeel van Cordaid en Impulsis ook een zeer goede verplegersopleiding, die met name goed toegankelijk en bereikbaar is voor mensen op het platteland. De afstand tot de grote stad is te groot en de opleiding is betaalbaar. Bovendien zijn verpleegsters en verplegers die zijn opgeleid in de stad vaak niet (meer) bereid naar het platteland en de kleine dorpen

Studenten kregen een beurs om te studeren maar vanaf 2017 is deze beurs gestopt voor opleidingen in de zorg. Veel studenten zijn arm en kunnen de bijdragen niet betalen. Het studiemateriaal loopt achter bij de actuele kennis binnen de gezondheidszorg.

Aantallen In 1964 is de verplegers- en vroedvrouwenopleiding gestart. Momenteel zijn er 273 studenten. Deze 3 jarige opleiding wordt door 20 docenten verzorgd.
Lokale inbreng Goed bibliotheekbeheer door Trinity college
Nieuwsbrieven Kerst 2020
Bezoek  
Projectvoorstel Medio 2020

 

Project 2020-2 Waterpompen Matchipisa en Napasha

Project 2020-2 Waterpompen Matchipisa en Napasha

Partner William Allen van Muona Foundation

Muona Foundation is een lokale stichting die initiatieven ontplooit voor de sociale en economische ontwikkeling van de regio rondom Muona

Bedrag € 8.700
Datum September 2020
Omschrijving Realiseren van een waterpomp in Matchipisa en Napasha, twee dorpen in buurt van Muona
Doelstellingen Schoon drinkwater is van levensbelang. Twee kleinere dorpen rondom Muona, waar de Vrienden van Chiromo al vele jaren actief zijn, hebben geen eigen waterpomp. De vrouwen wassen in de rivier, halen er het drinkwater uit en water om te koken. De rivier fungeert echter ook als toilet en het vee loopt er ook doorheen. Hygiënisch geen gewenste situatie en slecht voor de gezondheid.
Aantallen Veel van de 57.000 bewoners van de dorpen rondom Muona hebben geen toegang tot schoon drinkwater. In Matchipisa wonen 720 mensen en in Napasha wonen 810 mensen.
Lokale inbreng In beide dorpen is samen met de chief een onderhoudscomité voor de waterpomp opgericht waarop Muona Foundation toezicht houdt
Nieuwsbrieven Zomer 2020, Kerst 2020
Bezoek
Projectvoorstel Begin 2020

 

Bekijk dit project ook op Facebook

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3117530335139896&id=2105073259718947
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3139768449582751&id=2105073259718947
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3139769839582612&id=2105073259718947
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3152260638333532&id=2105073259718947
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3152261505000112&id=2105073259718947
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3152262441666685&id=2105073259718947
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3152267818332814&id=2105073259718947

 

Project 2020-1 – Schoolblok twee klaslokalen Ligowe

Project 2020-1 – Schoolblok twee klaslokalen Ligowe

Partner Pastoor Samuel Satiele van de Montfortanen,Aartsbisdom Blantyre – contactpersoon aartsbisschop mgr. Thomas Msusa
Bedrag € 16.800
Datum Medio 2020
Omschrijving Uitbreiding school met 2 klaslokalen voor de kinderen van omliggende dorpen Dzungu, Tayali, Chide, St. Williama, Magi en Benadi
Doelstellingen Door uitbreiding van de school ruimte bieden voor de leerlingen van met name groepen 5 en 8 die erg vol zitten. De klasgrootte is nu terug gebracht tot gemiddeld 80 leerlingen per klas (wettelijk is maximaal 60 toegestaan).
Aantallen 2.682 leerlingen
Lokale inbreng € 1.300 door aankoop 45.000 goed gebakken brikken en andere bouwmaterialen, het leveren van arbeid, bijeenbrengen van zand en andere bouwmaterialen en watervoorraad aanleggen. Ouders zorgden ook voor de maaltijden van de bouwvakkers.Wekelijks toezicht voortgang bouwproces door hoofd der school, schoolbestuur en voorzitter oudercomité. Onderhoud schoolgebouw na realisatie is voor schoolbestuur.
Nieuwsbrieven Zomer 2020, Kerst 2020
Bezoek School bezocht in 2017 en noodzaak uitbreiding bleek duidelijk (bij voorkeur 2 schoolblokken met 4 klassen).Aandachtspunt is voldoende speelplaats behouden.
Projectvoorstel Begin 2020

Bekijk dit project ook op Facebook

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3074478392778424&id=2105073259718947
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3128918450667751&id=2105073259718947
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3128925597333703&id=2105073259718947