Project 2017-3: Schoolblok van 2 klaslokalen Lulanga

Project 2017-3: Schoolblok van 2 klaslokalen Lulanga

Partner Bisschop Stima van Bisdom Mangochi
Bedrag € 10.800
Datum Eind 2017
Omschrijving Bouw van 2 klaslokalen voor een gecombineerde middelbare en lagere katholieke school, die open staat voor alle religies, in combinatie met een project voor meer hygiëne en het tegengaan van ontbossing.

Het project was aanvankelijk gedacht voor Lulanga maar kwam daar stil te liggen door logistieke problemen in de bouw en spanningen tussen religieuze groepen die van de school gebruik (gaan) maken. Het project is verplaatst naar Nanyanje.

Uiteindelijk is er een blok van twee klaslokalen gebouwd in een erg arme regio. De school bestaat slechts uit 2 klaslokalen en de andere kinderen krijgen buiten les onder de bomen. Nanyanje is gelegen in een uithoek van Nanakumba-parochie in he bisdom Mangochi.

Doelstellingen Educatie, tegengaan ontbossing en bevordering hygiëne
Aantallen Op dit moment 180 leerlingen
Lokale inbreng Arbeid, brikken bakken
Nieuwsbrieven Zomer 2018, Kerst 2018, Kerst 2019
Bezoek
Projectvoorstel Medio 2017

Bekijk dit project ook op Facebook

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3276953819197546&id=2105073259718947

Comments are closed.