Project 2017-3: Schoolblok van 2 klaslokalen Lulanga

Project 2017-3: Schoolblok van 2 klaslokalen Lulanga

Partner Bisschop Stima van Bisdom Mangochi
Bedrag € 10.800
Datum Eind 2017
Omschrijving Bouw van 2 klaslokalen voor een gecombineerde middelbare en lagere katholieke school, die open staat voor alle religies, in combinatie met een project voor meer hygiëne en het tegengaan van ontbossing.
Het project ligt tijdelijk stil door logistieke problemen in de bouw en spanningen tussen religieuze groepen die van de school gebruik (gaan) maken. Mogelijkerwijs wordt het project niet afgerond. Het bisdom neemt de opstartkosten voor haar rekening en de bijdrage van de Vrienden van Chiromo wordt voor een andere school ingezet.
Doelstellingen Educatie, tegengaan ontbossing en bevordering hygiëne
Aantallen Op dit moment 180 leerlingen
Lokale inbreng Arbeid, brikken bakken
Nieuwsbrieven Zomer 2018, Kerst 2018, Kerst 2019
Bezoek
Projectvoorstel Medio 2017
Comments are closed.