Auteur: admin

Project 2022-1 – Noodhulp na cycloon Ana

Project 2022-1 – Noodhulp na cycloon Ana

Partner Samuel Satiele
Bedrag € 31.500
Datum Maart 2022
Omschrijving

Begin 2022 is Malawi geteisterd door zware regenval en overstromingen na tropische storm Ana. Een groot deel van Malawi zat zonder stroom. Rivieren ontstaan op plaatsen waar eerst geen water was na de tropische storm Ana.

De cycloon Ana heeft eind januari stevig huisgehouden in Malawi. Het kostte even tijd en moeite om overzicht te krijgen over de situatie. In de meest acute en eerste hulp hebben andere hulporganisaties al kunnen voorzien.

Onze lokale coördinator Samuel Satiele kan in twee gemeenschappen concreet hulp bieden die een oplossing biedt voor de wat langere termijn: Bvumbve en Gambula. De Vrienden van Chiromo maken dat financieel mogelijk

Doelstellingen Adequate bestrijding van de gevolgen van Cycloon Ana, m.n. voor de armsten
Aantallen

We steunen 60 gezinnen met zaaigoed en werktuigen / gereedschappen voor kleine boeren om de akkers opnieuw in te zaaien.

We herstellen/herbouwen de woningen van ongeveer 20 gezinnen en deze gezinnen kunnen hun huisraad aanvullen die is weggespoeld. Daarbij richten we ons met name op ouderen, alleenstaanden en degenen die niet kunnen terugvallen op hun extended family.

Tevens ondersteunen we tientallen gezinnen die tijdelijk in opvangkampen verblijven met eten, kleding en dekens.

Lokale inbreng N.v.t.
Nieuwsbrieven Zomer 2022
Bezoek
Projectvoorstel Maart 2022

Bekijk dit project ook op Facebook

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0JWjGmq8dZpAwxzdGuppM4rCydzxM2NHqwvFxTjxUXfznhhmCvUdQFj3JshAW1feel&id=2105073259718947
https://www.facebook.com/2105073259718947/videos/290686916378974/
https://www.facebook.com/2105073259718947/videos/300726225364927/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid027cpVZWJZEAqAHfmsaKpxf3Vc45JuvnmGzpKLQx6nQEAaNKYV4oi3F7NbdU2ZzgTl&id=2105073259718947

Project 2021-4 -Aansluiten en repareren stroomaggregaat Trinity Hospital

Project 2021-4 -Aansluiten en repareren stroomaggregaat Trinity Hospital

Partner William Allen – Muona Foundation
Bedrag € 1.920
Datum September 2021
Omschrijving

Reeds vanaf het begin van de stichting Vrienden van Chiromo zijn we betrokken bij het Trinity ziekenhuis in Muona. Dit ziekenhuis is er mede gekomen door pater Hub Vonken. Op zijn verzoek zijn de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid komen werken in het ziekenhuis van Muona, het gebied Chiromo.

Omdat het ziekenhuis zeer afgelegen ligt, is de continue stroomvoorziening van het ziekenhuis steeds een probleem geweest. In de regentijd die van medio november tot eind maart duurt, valt soms een gedeelte van het bovengrondse elektriciteitsnet uit.

Doelstellingen De aansturing om de motor te kunnen starten is enkele maanden geleden defect gegaan. Het ziekenhuis moest met kleine stroomopwekkers proberen de operatiekamers, ijskasten en diepvriezen draaiende te houden. Er kunnen soms weken overheen gaan voordat het netwerk is gerepareerd. Er zijn niet altijd voldoende materialen voor de reparatie in Malawi aanwezig of schade is zo omvangrijk dat de reparateurs het werk niet aan kunnen. Het ziekenhuis is dan weken van het elektriciteitsnet afgesloten.
Aantallen
Lokale inbreng Adequate stroomvoorziening is werk voor professionals zodat lokale inbreng voor dit project niet van toepassing is.
Nieuwsbrieven Kerstmis 2021
Bezoek
Projectvoorstel Voorjaar 2021

Project 2021-3 Dzungu waterpomp

Project 2021-3 Dzungu waterpomp

Partner Pastoor Samuel Satiele van de Montfortanen,

Aartsbisdom Blantyre – contactpersoon aartsbisschop mgr. Thomas Msusa

Bedrag € 6.500
Datum Maart 2021
Omschrijving Boren van een pompgat en plaatsen van een pomp in Dzungu village die eveneens dienst doet voor de omliggende dorpen Dzungu I & II, Chide, Benadi, Chiwaya, Magi en Konasi
Doelstellingen Door schoon drinkwater vergroten hygiëne en verminderen ziekten. Tevens hoeven vrouwen en meisjes minder ver te lopen en dat geeft hen een veiliger gevoel.

Veel vrouwen uit de omgeving van Ligowe school komen water halen bij de school zodat de kinderen vaak geen water kunnen gebruiken. Er staan vaak rijden vrouwen te wachten bij de waterpomp van de school omdat er in de omliggende dorpen te weinig voorzieningen zijn. De vrouwen storen daardoor ook het leerproces.

Door een nieuwe pomp te realiseren in Dzungu kan de schoolpomp voor de kinderen en de directe omgeving worden gebruikt en kunnen de mensen uit Dzungu en omgeving voortaan hun eigen waterpomp gebruiken.

Aantallen ± 1.100 bewoners
Lokale inbreng Terrein voor de waterpomp, bouwmaterialen en zand voor waterplatform

Lokaal comité St. Clara Small Christian Community voor onderhoud en schoonhouden pomp en toegankelijk maken gebied waar waterpomp wordt geïnstalleerd.

Nieuwsbrieven Zomer 2021
Bezoek
Projectvoorstel December 2019

Bekijk dit project ook op Facebook

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3275833125976282&id=2105073259718947
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3275833805976214&id=2105073259718947
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3276307129262215&id=2105073259718947

Project 2021-2 Schoolblok twee klaslokalen Nyambalo

Project 2021-2 Schoolblok twee klaslokalen Nyambalo

Partner Pastoor Samuel Satiele van de Montfortanen,

Aartsbisdom Blantyre – contactpersoon aartsbisschop mgr. Thomas Msusa

Bedrag € 16.000
Datum Maart 2021
Omschrijving Uitbreiding school met 2 klaslokalen voor de kinderen van omliggende 11 dorpen Gilioti I & II, Magi, Laiti I & II, Chide, Mulanje, Lolo, Boyidi, Chilemba en Rita.

Ouders hebben samen met Mary’s meals een shelter gebouwd als kantine om kinderen te voorzien van een maaltijd bij de lunch. De shelter wordt gebruikt als klaslokaal evenals de nabijgelegen parochiekerk

Doelstellingen Door uitbreiding van de school ruimte bieden voor de leerlingen van met name groepen die erg vol zitten. De klasgrootte kan nu terug gebracht worden van gemiddeld meer dan 110 leerlingen per klas naar een meer acceptabel niveau van 80 kinderen (wettelijk is maximaal 60 toegestaan).
Aantallen 1.966 leerlingen
Lokale inbreng Aankoop goed gebakken brikken en andere bouwmaterialen, het leveren van arbeid, bijeenbrengen van zand en andere bouwmaterialen en watervoorraad aanleggen. Ouders zorgden ook voor de maaltijden van de bouwvakkers.

Wekelijks toezicht voortgang bouwproces door hoofd der school, schoolbestuur en voorzitter oudercomité.

Onderhoud schoolgebouw na realisatie is voor schoolbestuur.

Nieuwsbrieven Zomer 2021
Bezoek
Projectvoorstel Begin 2020

Bekijk dit project ook op Facebook

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3283399391886322&id=2105073259718947