Project 2020-1 – Schoolblok twee klaslokalen Ligowe

Project 2020-1 – Schoolblok twee klaslokalen Ligowe

Partner Pastoor Samuel Satiele van de Montfortanen,Aartsbisdom Blantyre – contactpersoon aartsbisschop mgr. Thomas Msusa
Bedrag € 16.800
Datum Medio 2020
Omschrijving Uitbreiding school met 2 klaslokalen voor de kinderen van omliggende dorpen Dzungu, Tayali, Chide, St. Williama, Magi en Benadi
Doelstellingen Door uitbreiding van de school ruimte bieden voor de leerlingen van met name groepen 5 en 8 die erg vol zitten. De klasgrootte is nu terug gebracht tot gemiddeld 80 leerlingen per klas (wettelijk is maximaal 60 toegestaan).
Aantallen 2.682 leerlingen
Lokale inbreng € 1.300 door aankoop 45.000 goed gebakken brikken en andere bouwmaterialen, het leveren van arbeid, bijeenbrengen van zand en andere bouwmaterialen en watervoorraad aanleggen. Ouders zorgden ook voor de maaltijden van de bouwvakkers.Wekelijks toezicht voortgang bouwproces door hoofd der school, schoolbestuur en voorzitter oudercomité. Onderhoud schoolgebouw na realisatie is voor schoolbestuur.
Nieuwsbrieven Zomer 2020, Kerst 2020
Bezoek School bezocht in 2017 en noodzaak uitbreiding bleek duidelijk (bij voorkeur 2 schoolblokken met 4 klassen).Aandachtspunt is voldoende speelplaats behouden.
Projectvoorstel Begin 2020

Bekijk dit project ook op Facebook

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3074478392778424&id=2105073259718947
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3128918450667751&id=2105073259718947
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3128925597333703&id=2105073259718947

Comments are closed.