Project 2021-2 Schoolblok twee klaslokalen Nyambalo

Project 2021-2 Schoolblok twee klaslokalen Nyambalo

Partner Pastoor Samuel Satiele van de Montfortanen,

Aartsbisdom Blantyre – contactpersoon aartsbisschop mgr. Thomas Msusa

Bedrag € 16.000
Datum Maart 2021
Omschrijving Uitbreiding school met 2 klaslokalen voor de kinderen van omliggende 11 dorpen Gilioti I & II, Magi, Laiti I & II, Chide, Mulanje, Lolo, Boyidi, Chilemba en Rita.

Ouders hebben samen met Mary’s meals een shelter gebouwd als kantine om kinderen te voorzien van een maaltijd bij de lunch. De shelter wordt gebruikt als klaslokaal evenals de nabijgelegen parochiekerk

Doelstellingen Door uitbreiding van de school ruimte bieden voor de leerlingen van met name groepen die erg vol zitten. De klasgrootte kan nu terug gebracht worden van gemiddeld meer dan 110 leerlingen per klas naar een meer acceptabel niveau van 80 kinderen (wettelijk is maximaal 60 toegestaan).
Aantallen 1.966 leerlingen
Lokale inbreng Aankoop goed gebakken brikken en andere bouwmaterialen, het leveren van arbeid, bijeenbrengen van zand en andere bouwmaterialen en watervoorraad aanleggen. Ouders zorgden ook voor de maaltijden van de bouwvakkers.

Wekelijks toezicht voortgang bouwproces door hoofd der school, schoolbestuur en voorzitter oudercomité.

Onderhoud schoolgebouw na realisatie is voor schoolbestuur.

Nieuwsbrieven Zomer 2021
Bezoek
Projectvoorstel Begin 2020

Bekijk dit project ook op Facebook

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3283399391886322&id=2105073259718947

Comments are closed.