Categorie: Projecten

Project 2019-2: Nyaka waterpomp

Project 2019-2: Nyaka waterpomp

Partner Pastoor Samuel Satiele van de Montfortanen,
Aartsbisdom Blantyre – contactpersoon aartsbisschop mgr. Thomas Msusa
Bedrag € 6.000
Datum December 2019
Omschrijving Boren van een pompgat en plaatsen van een pomp
Doelstellingen Door schoon drinkwater vergroten hygiëne en verminderen ziekten
Aantallen ± 850 bewoners
Lokale inbreng Lokaal comité voor onderhoud en schoonhouden pomp en toegankelijk maken gebied waar waterpomp wordt geïnstalleerd.
Nieuwsbrieven Kerstmis 2019
Bezoek
Projectvoorstel December 2019

Bekijk dit project ook op Facebook

https://www.facebook.com/2105073259718947/posts/2858826451010287/?d=n

Project 2019-1: Schoolblok twee klaslokalen Machemba

Project 2019-1: Schoolblok twee klaslokalen Machemba

Partner Pastoor Samuel Satiele van de Montfortanen,
Aartsbisdom Blantyre – contactpersoon aartsbisschop mgr. Thomas Msusa
Bedrag € 15.000
Datum Medio 2019
Omschrijving Uitbreiding school met 2 klaslokalen
Doelstellingen Door uitbreiding van de school ruimte bieden voor de leerlingen van St. William
In 2007-2008 hebben de Vrienden van Chiromo de volledige renovatie van alle bestaande klaslokalen gefinancierd in samenwerking van Edukans.
Aantallen 130 leerlingen
Lokale inbreng € 2.500 middels het leveren van arbeid
Nieuwsbrieven Zomer 2019, Kerst 2019
Bezoek
Projectvoorstel Medio 2019

Bekijk dit project ook op Facebook

https://www.facebook.com/2105073259718947/posts/2196445260581746/?d=n
https://www.facebook.com/2105073259718947/posts/2760057110887222/?d=n
https://www.facebook.com/2105073259718947/posts/2800503016842631/?d=n
https://www.facebook.com/2105073259718947/posts/2879638285595770/?d=n
https://www.facebook.com/2105073259718947/posts/2880499855509613/?d=n

Project 2018-3: Extra schoolblok met twee klaslokalen Lobeni

Project 2018-3: Extra schoolblok met twee klaslokalen Lobeni

Partner Pastoor Lawrence Simbota
Aartsbisdom Blantyre – contactpersoon aartsbisschop mgr. Thomas Msusa
Bedrag € 16.000
Datum 2018 – 2019
Omschrijving Bouw van een tweetal extra klaslokalen op verzoek van chief van dorp en hoofd van de school mevrouw Chikoja.
Doelstellingen Uitbreiding school tot een complete basisschool zodat de oudere kinderen niet meer naar Masangala school hoeven te lopen
Vrienden van Chiromo financierden in 2011-2013 de bouw van de eerste twee klaslokalen met kantoortje en in 2014 twee onderwijzerswoningen in Lobeni. Deze gebouwen zagen er goed onderhouden uit bij ons bezoek in 2017.
Aantallen Uiteindelijk ± 1.500 leerlingen
Lokale inbreng € 2.100 euro in de vorm van arbeid en brikken bakken
Nieuwsbrieven Kerstmis 2018, zomer 2019 en Kerstmis 2019
Bezoek September 2017
Projectvoorstel 2017

Bekijk dit project ook op Facebook

https://www.facebook.com/2105073259718947/posts/2694929060733361/?d=n
https://www.facebook.com/2105073259718947/posts/2196957323863873/?d=n

Project 2018-2: Nyungwe Waterpomp

Project 2018-2: Nyungwe Waterpomp

Partner Pastoor Eric Kwabaibai van de parochie Nyungwe
Aartsbisdom Blantyre – contactpersoon aartsbisschop mgr. Thomas Msusa
Bedrag € 6.250
Datum November 2018
Omschrijving Aanleg van een pomp nabij Nyungwe meisjesschool
Doelstellingen Door het boren van een pompgat en plaatsen van een pomp schoon drinkwater voorzien en het vergroten van de hygiëne.
Aantallen 160 studenten en ± 680 dorpsbewoners
Lokale inbreng Lokaal comité voor onderhoud en schoonhouden pomp, aanleg waterleiding naar meisjesinternaat en aanleg voorzieningen voor een elektrische pomp.
Nieuwsbrieven Kerstbrief 2018, zomer 2019
Bezoek
Projectvoorstel 2018

Bekijk dit project ook op Facebook

https://www.facebook.com/2105073259718947/posts/2615238252035776/?d=n
https://www.facebook.com/2105073259718947/posts/2615238898702378/?vh=e&d=n

Project 2018-1: Waterpomp Nyambalo

Project 2018-1: Waterpomp Nyambalo

Partner Pastoor Samuel Satiele van de Montfortanen
Aartsbisdom Blantyre – contactpersoon aartsbisschop mgr. Thomas Msusa
Bedrag € 6.250
Datum Augustus 2018
Omschrijving Boren van een pompgat en plaatsen van een handpomp
Doelstellingen Het kunnen aanbieden van schoon drinkwater aan de bevolking van Nyambalo en het vergroten van de hygiëne
Aantallen ± 450 bewoners
Lokale inbreng Lokaal comité voor onderhoud en schoonhouden pomp
Nieuwsbrieven Kerst 2018, zomer 2019
Bezoek
Projectvoorstel 2018

Bekijk dit project ook op Facebook

https://www.facebook.com/2105073259718947/posts/2554959674730301/?d=n

Project 2017-3: Schoolblok van 2 klaslokalen Lulanga

Project 2017-3: Schoolblok van 2 klaslokalen Lulanga

Partner Bisschop Stima van Bisdom Mangochi
Bedrag € 10.800
Datum Eind 2017
Omschrijving Bouw van 2 klaslokalen voor een gecombineerde middelbare en lagere katholieke school, die open staat voor alle religies, in combinatie met een project voor meer hygiëne en het tegengaan van ontbossing.

Het project was aanvankelijk gedacht voor Lulanga maar kwam daar stil te liggen door logistieke problemen in de bouw en spanningen tussen religieuze groepen die van de school gebruik (gaan) maken. Het project is verplaatst naar Nanyanje.

Uiteindelijk is er een blok van twee klaslokalen gebouwd in een erg arme regio. De school bestaat slechts uit 2 klaslokalen en de andere kinderen krijgen buiten les onder de bomen. Nanyanje is gelegen in een uithoek van Nanakumba-parochie in he bisdom Mangochi.

Doelstellingen Educatie, tegengaan ontbossing en bevordering hygiëne
Aantallen Op dit moment 180 leerlingen
Lokale inbreng Arbeid, brikken bakken
Nieuwsbrieven Zomer 2018, Kerst 2018, Kerst 2019
Bezoek
Projectvoorstel Medio 2017

Bekijk dit project ook op Facebook

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3276953819197546&id=2105073259718947

Project 2017-2: Schoolblok 2 klaslokalen Vonken MCDE – “Vonkeni” middelbare school

Project 2017-2: Schoolblok 2 klaslokalen Vonken MCDE – “Vonkeni” middelbare school

Partner Team van directie en onderwijzers Vonken MCDE ondersteund door

Pastoor Lawrence Simbota, Aartsbisdom Blantyre

Bedrag € 7.500
Datum September 2017
Omschrijving Afronden van de uitbreiding middelbare school met nieuw schoolblok met 2 klaslokalen op reeds bestaande fundering en vloeren. Het geld was op om de klaslokalen te bouwen en de Vrienden van Chiromo hebben de afbouw betaald.
Bestaande schoolgebouwen en onderwijzerswoningen waren goed onderhouden. Onderhoud gebeurt door het onderwijzersteam en enkele vrijwilligers tijdens vakanties.
Twee grote kookketels die de Vrienden van Chiromo eind jaren ’90 hebben gefinancierd worden nog steeds gebruikt.
Doelstellingen Educatie
Aantallen 500 leerlingen
Lokale inbreng € 8.000 middels arbeid en financiële bijdrage om reeds gerealiseerde vloer en fundering te realiseren
Nieuwsbrieven Kerst 2017, Zomer 2018 en Kerst 2018
Bezoek 2017 voor start
Projectvoorstel 2017

Bekijk dit project ook op Facebook

https://www.facebook.com/2105073259718947/posts/2196961197196819/?d=n

https://www.facebook.com/2105073259718947/posts/2356755094550761/?d=n

Project 2017-1: Waterpomp Nthikira

Project 2017-1: Waterpomp Nthikira

Partner Parochie Bvumbve – pastores Jacob Otieno en Peter Makina, Montfortanen, Aartsbisdom Blantyre – contactpersoon aartsbisschop mgr. Thomas Msusa
Bedrag € 6.000
Datum 2017
Omschrijving Boren pompgat, plaatsen pomp in erg afgelegen gebied op verzoek van het village development committee van de lokale bevolking
Doelstellingen Door het plaatsen van een pomp het aanbieden van schoon drinkwater, het bevorderen van hygiëne en het beperken van ziektes
Aantallen ± 3.000 – 4.000 bewoners
Lokale inbreng Lokaal comité voor onderhoud en schoonhouden pomp
Nieuwsbrieven Kerst 2016, Kerst 2017
Bezoek 2017 voor start locatie nieuwe pomp bezocht
Projectvoorstel 2016
Eindafrekening Eind 2017

Bekijk dit project ook op Facebook

https://www.facebook.com/2105073259718947/posts/2196446417248297/?d=n
https://www.facebook.com/2105073259718947/posts/2237425573150381/?d=n

Project 2016-3: Lulange waterpomp

Project 2016-3: Lulange waterpomp

Partner Bisschop Montfort Stima van Bisdom Mangochi
Bedrag € 6.030
Datum Zomer 2016
Omschrijving Boren pompgat en plaatsen pomp
Doelstellingen Door het aanleggen van een waterpomp voorzien in schoon drinkwater en bevorderen van hygiëne
Aantallen ± 1.500 bewoners
Lokale inbreng Arbeid en lokaal comité voor onderhoud en schoonhouden pomp
Nieuwsbrieven Zomer 2016, Kerst 2016
Bezoek  
Projectvoorstel 2016
Project 2016-2: Restauratie Mathiya school

Project 2016-2: Restauratie Mathiya school

Partner Muona Foundation – contactpersoon William Allen
Bisdom Chikwawa
Bedrag 2.500 euro aangevuld gedurende het project tot € 5.000  i,v.m. stijgende prijzen tijdens de uitvoering van het project en uitbreiding project met restauratie van alle lokalen maar ook de waterafvoeren en het herstel van weggespoelde funderingen.
Datum 2016 – 2017
Omschrijving Mathia lagere school is gelegen in de heuvels van de streek Muona/Chiromo, behorende bij het bisdom Chikwawa.
De school is in fases gebouwd vanaf begin 1970.
In 2003 hebben de Vrienden van Chiromo ook de waterput laten aanleggen bij de school, die nog steeds in gebruik is.
Doelstellingen Het uitvoeren van gedegen en tijdig onderhoud betekent dat de schoolgebouwen langer mee gaan en niet wegspoelen door stortregens. Bovendien is geen nieuwbouw noodzakelijk door
Aantallen Lagere school met ± 1.250 leerlingen
Lokale inbreng Arbeid, transport materialen, ondersteuning bouwvakkers
Nieuwsbrieven Zomer 2016, Kerstmis 2016
Bezoek 2017 door Kasper Donners, Bart Verhoeven en Servé Kengen
Projectvoorstel Januari 2016

Bekijk dit project ook op Facebook:

https://www.facebook.com/2105073259718947/posts/2195834257309513/?d=n