Project 2020-3 Boeken voor bibliotheek verplegersopleiding Trinity Hospital

Project 2020-3 Boeken voor bibliotheek verplegersopleiding Trinity Hospital

Partner William Allen van Muona Foundation

Muona Foundation is een lokale stichting die initiatieven ontplooit voor de sociale en economische ontwikkeling van de regio rondom Muona

Bedrag € 6.000
Datum December 2020
Omschrijving Op dit moment is er een tekort aan actuele studieboeken en studiemateriaal. Via de financieel directeur van het ziekenhuis is de hulp ingeroepen van de Vrienden van Chiromo om nieuwe boeken en studiematerialen aan te schaffen. Het merendeel van deze boeken zijn Europese uitgaven en niet rechtstreeks verkrijgbaar in Malawi. Deze moeten dan ook in Europa worden besteld en de kosten bedragen ongeveer € 6.000.
Doelstellingen Het Trinity ziekenhuis is gelegen in Muona en is halverwege de jaren ‘60 van de vorige eeuw gesticht in de parochie waar pater Hub Vonken als pastoor werkzaam was. Het ziekenhuis blijft van zeer groot belang om gezondheidszorg te kunnen bieden voor dat gebied.

Tevens heeft het ziekenhuis naar het oordeel van Cordaid en Impulsis ook een zeer goede verplegersopleiding, die met name goed toegankelijk en bereikbaar is voor mensen op het platteland. De afstand tot de grote stad is te groot en de opleiding is betaalbaar. Bovendien zijn verpleegsters en verplegers die zijn opgeleid in de stad vaak niet (meer) bereid naar het platteland en de kleine dorpen

Studenten kregen een beurs om te studeren maar vanaf 2017 is deze beurs gestopt voor opleidingen in de zorg. Veel studenten zijn arm en kunnen de bijdragen niet betalen. Het studiemateriaal loopt achter bij de actuele kennis binnen de gezondheidszorg.

Aantallen In 1964 is de verplegers- en vroedvrouwenopleiding gestart. Momenteel zijn er 273 studenten. Deze 3 jarige opleiding wordt door 20 docenten verzorgd.
Lokale inbreng Goed bibliotheekbeheer door Trinity college
Nieuwsbrieven Kerst 2020
Bezoek  
Projectvoorstel Medio 2020

 

Comments are closed.