Project 2020-5 Toiletten Lobeni school

Project 2020-5 Toiletten Lobeni school

Partner Pastoor Lawrence Simbota

Aartsbisdom Blantyre – contactpersoon aartsbisschop mgr. Thomas Msusa

Bedrag € 9.000
Datum December 2020
Omschrijving Bouw van meer en nieuwe toiletten op verzoek van chief van dorp en hoofd van de school mevrouw Chikoja.

De toiletten uit 2011 zijn onvoldoende vanwege de groei van de school en voldoen momenteel helemaal niet meer.

Toiletten zijn van wezenlijk belang voor de gezondheid van de kinderen en hygiëne en goed toiletgebruik heeft tevens een grote educatieve functie.

Doelstellingen In 2010 is gestart met de bouw van een lagere school. Er is toen geen complete bassischool gerealiseerd maar er zijn alleen klaslokalen gebouwd voor de groepen 1 tot en met 4. Door een zeer gemotiveerd team, en met name een zeer gedreven directrice, werd de gedeeltelijke lagere school een van de betere in de verre omgeving.

De Vrienden van Chiromo realiseerden 4 klaslokalen en 4 onderwijzershuizen. Verder werd er een waterpomp aangelegd en zijn er toiletten gebouwd. Het team van de Lobeni school en de bevolking van Lobeni vroegen pastoor Simbota twee jaar geleden een uitbreiding van de school van 4 groepen naar zes groepen. Afgelopen jaar was deze uitbreiding klaar en zijn de twee extra klaslokalen voor groep 5 en 6 in gebruik waren.

Pastoor Simbota gaf toen al aan dat de bevolking en het schoolteam heel graag zouden zien dat Lobeni een volledige basisschool zou worden voor groep 1 t/m 8. De mensen van Lobeni hebben hier al een tijdelijke invulling aan gegeven door een afdak te maken voor de leerlingen van groep 7 en 8. Een tijdelijke oplossing ter overbrugging totdat ook voor deze groepen klaslokalen gebouwd kunnen worden.

De vrienden van Chiromo realiseren momenteel de bouw van nieuwe toiletten bij de bestaande klaslokalen.

Aantallen Uiteindelijk ± 1.500 leerlingen
Lokale inbreng Hand- en spandiensten bij de bouw van de toiletten.
Onderhoud toiletten door oudercomité
Nieuwsbrieven Zomer 2020, Kerst 2020
Bezoek
Projectvoorstel Medio 2020

Comments are closed.