Auteur: admin

Project 2020-2 Waterpompen Matchipisa en Napasha

Project 2020-2 Waterpompen Matchipisa en Napasha

Partner William Allen van Muona Foundation

Muona Foundation is een lokale stichting die initiatieven ontplooit voor de sociale en economische ontwikkeling van de regio rondom Muona

Bedrag € 8.700
Datum September 2020
Omschrijving Realiseren van een waterpomp in Matchipisa en Napasha, twee dorpen in buurt van Muona
Doelstellingen Schoon drinkwater is van levensbelang. Twee kleinere dorpen rondom Muona, waar de Vrienden van Chiromo al vele jaren actief zijn, hebben geen eigen waterpomp. De vrouwen wassen in de rivier, halen er het drinkwater uit en water om te koken. De rivier fungeert echter ook als toilet en het vee loopt er ook doorheen. Hygiënisch geen gewenste situatie en slecht voor de gezondheid.
Aantallen Veel van de 57.000 bewoners van de dorpen rondom Muona hebben geen toegang tot schoon drinkwater. In Matchipisa wonen 720 mensen en in Napasha wonen 810 mensen.
Lokale inbreng In beide dorpen is samen met de chief een onderhoudscomité voor de waterpomp opgericht waarop Muona Foundation toezicht houdt
Nieuwsbrieven Zomer 2020, Kerst 2020
Bezoek
Projectvoorstel Begin 2020

 

Bekijk dit project ook op Facebook

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3117530335139896&id=2105073259718947
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3139768449582751&id=2105073259718947
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3139769839582612&id=2105073259718947
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3152260638333532&id=2105073259718947
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3152261505000112&id=2105073259718947
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3152262441666685&id=2105073259718947
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3152267818332814&id=2105073259718947

 

Project 2020-1 – Schoolblok twee klaslokalen Ligowe

Project 2020-1 – Schoolblok twee klaslokalen Ligowe

Partner Pastoor Samuel Satiele van de Montfortanen,Aartsbisdom Blantyre – contactpersoon aartsbisschop mgr. Thomas Msusa
Bedrag € 16.800
Datum Medio 2020
Omschrijving Uitbreiding school met 2 klaslokalen voor de kinderen van omliggende dorpen Dzungu, Tayali, Chide, St. Williama, Magi en Benadi
Doelstellingen Door uitbreiding van de school ruimte bieden voor de leerlingen van met name groepen 5 en 8 die erg vol zitten. De klasgrootte is nu terug gebracht tot gemiddeld 80 leerlingen per klas (wettelijk is maximaal 60 toegestaan).
Aantallen 2.682 leerlingen
Lokale inbreng € 1.300 door aankoop 45.000 goed gebakken brikken en andere bouwmaterialen, het leveren van arbeid, bijeenbrengen van zand en andere bouwmaterialen en watervoorraad aanleggen. Ouders zorgden ook voor de maaltijden van de bouwvakkers.Wekelijks toezicht voortgang bouwproces door hoofd der school, schoolbestuur en voorzitter oudercomité. Onderhoud schoolgebouw na realisatie is voor schoolbestuur.
Nieuwsbrieven Zomer 2020, Kerst 2020
Bezoek School bezocht in 2017 en noodzaak uitbreiding bleek duidelijk (bij voorkeur 2 schoolblokken met 4 klassen).Aandachtspunt is voldoende speelplaats behouden.
Projectvoorstel Begin 2020

Bekijk dit project ook op Facebook

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3074478392778424&id=2105073259718947
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3128918450667751&id=2105073259718947
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3128925597333703&id=2105073259718947

Project 2019-2: Nyaka waterpomp

Project 2019-2: Nyaka waterpomp

Partner Pastoor Samuel Satiele van de Montfortanen,
Aartsbisdom Blantyre – contactpersoon aartsbisschop mgr. Thomas Msusa
Bedrag € 6.000
Datum December 2019
Omschrijving Boren van een pompgat en plaatsen van een pomp
Doelstellingen Door schoon drinkwater vergroten hygiëne en verminderen ziekten
Aantallen ± 850 bewoners
Lokale inbreng Lokaal comité voor onderhoud en schoonhouden pomp en toegankelijk maken gebied waar waterpomp wordt geïnstalleerd.
Nieuwsbrieven Kerstmis 2019
Bezoek
Projectvoorstel December 2019

Bekijk dit project ook op Facebook

https://www.facebook.com/2105073259718947/posts/2858826451010287/?d=n

Project 2019-1: Schoolblok twee klaslokalen Machemba

Project 2019-1: Schoolblok twee klaslokalen Machemba

Partner Pastoor Samuel Satiele van de Montfortanen,
Aartsbisdom Blantyre – contactpersoon aartsbisschop mgr. Thomas Msusa
Bedrag € 15.000
Datum Medio 2019
Omschrijving Uitbreiding school met 2 klaslokalen
Doelstellingen Door uitbreiding van de school ruimte bieden voor de leerlingen van St. William
In 2007-2008 hebben de Vrienden van Chiromo de volledige renovatie van alle bestaande klaslokalen gefinancierd in samenwerking van Edukans.
Aantallen 130 leerlingen
Lokale inbreng € 2.500 middels het leveren van arbeid
Nieuwsbrieven Zomer 2019, Kerst 2019
Bezoek
Projectvoorstel Medio 2019

Bekijk dit project ook op Facebook

https://www.facebook.com/2105073259718947/posts/2196445260581746/?d=n
https://www.facebook.com/2105073259718947/posts/2760057110887222/?d=n
https://www.facebook.com/2105073259718947/posts/2800503016842631/?d=n
https://www.facebook.com/2105073259718947/posts/2879638285595770/?d=n
https://www.facebook.com/2105073259718947/posts/2880499855509613/?d=n

Project 2018-3: Extra schoolblok met twee klaslokalen Lobeni

Project 2018-3: Extra schoolblok met twee klaslokalen Lobeni

Partner Pastoor Lawrence Simbota
Aartsbisdom Blantyre – contactpersoon aartsbisschop mgr. Thomas Msusa
Bedrag € 16.000
Datum 2018 – 2019
Omschrijving Bouw van een tweetal extra klaslokalen op verzoek van chief van dorp en hoofd van de school mevrouw Chikoja.
Doelstellingen Uitbreiding school tot een complete basisschool zodat de oudere kinderen niet meer naar Masangala school hoeven te lopen
Vrienden van Chiromo financierden in 2011-2013 de bouw van de eerste twee klaslokalen met kantoortje en in 2014 twee onderwijzerswoningen in Lobeni. Deze gebouwen zagen er goed onderhouden uit bij ons bezoek in 2017.
Aantallen Uiteindelijk ± 1.500 leerlingen
Lokale inbreng € 2.100 euro in de vorm van arbeid en brikken bakken
Nieuwsbrieven Kerstmis 2018, zomer 2019 en Kerstmis 2019
Bezoek September 2017
Projectvoorstel 2017

Bekijk dit project ook op Facebook

https://www.facebook.com/2105073259718947/posts/2694929060733361/?d=n
https://www.facebook.com/2105073259718947/posts/2196957323863873/?d=n

Project 2018-2: Nyungwe Waterpomp

Project 2018-2: Nyungwe Waterpomp

Partner Pastoor Eric Kwabaibai van de parochie Nyungwe
Aartsbisdom Blantyre – contactpersoon aartsbisschop mgr. Thomas Msusa
Bedrag € 6.250
Datum November 2018
Omschrijving Aanleg van een pomp nabij Nyungwe meisjesschool
Doelstellingen Door het boren van een pompgat en plaatsen van een pomp schoon drinkwater voorzien en het vergroten van de hygiëne.
Aantallen 160 studenten en ± 680 dorpsbewoners
Lokale inbreng Lokaal comité voor onderhoud en schoonhouden pomp, aanleg waterleiding naar meisjesinternaat en aanleg voorzieningen voor een elektrische pomp.
Nieuwsbrieven Kerstbrief 2018, zomer 2019
Bezoek
Projectvoorstel 2018

Bekijk dit project ook op Facebook

https://www.facebook.com/2105073259718947/posts/2615238252035776/?d=n
https://www.facebook.com/2105073259718947/posts/2615238898702378/?vh=e&d=n

Project 2018-1: Waterpomp Nyambalo

Project 2018-1: Waterpomp Nyambalo

Partner Pastoor Samuel Satiele van de Montfortanen
Aartsbisdom Blantyre – contactpersoon aartsbisschop mgr. Thomas Msusa
Bedrag € 6.250
Datum Augustus 2018
Omschrijving Boren van een pompgat en plaatsen van een handpomp
Doelstellingen Het kunnen aanbieden van schoon drinkwater aan de bevolking van Nyambalo en het vergroten van de hygiëne
Aantallen ± 450 bewoners
Lokale inbreng Lokaal comité voor onderhoud en schoonhouden pomp
Nieuwsbrieven Kerst 2018, zomer 2019
Bezoek
Projectvoorstel 2018

Bekijk dit project ook op Facebook

https://www.facebook.com/2105073259718947/posts/2554959674730301/?d=n

Project 2017-3: Schoolblok van 2 klaslokalen Lulanga

Project 2017-3: Schoolblok van 2 klaslokalen Lulanga

Partner Bisschop Stima van Bisdom Mangochi
Bedrag € 10.800
Datum Eind 2017
Omschrijving Bouw van 2 klaslokalen voor een gecombineerde middelbare en lagere katholieke school, die open staat voor alle religies, in combinatie met een project voor meer hygiëne en het tegengaan van ontbossing.

Het project was aanvankelijk gedacht voor Lulanga maar kwam daar stil te liggen door logistieke problemen in de bouw en spanningen tussen religieuze groepen die van de school gebruik (gaan) maken. Het project is verplaatst naar Nanyanje.

Uiteindelijk is er een blok van twee klaslokalen gebouwd in een erg arme regio. De school bestaat slechts uit 2 klaslokalen en de andere kinderen krijgen buiten les onder de bomen. Nanyanje is gelegen in een uithoek van Nanakumba-parochie in he bisdom Mangochi.

Doelstellingen Educatie, tegengaan ontbossing en bevordering hygiëne
Aantallen Op dit moment 180 leerlingen
Lokale inbreng Arbeid, brikken bakken
Nieuwsbrieven Zomer 2018, Kerst 2018, Kerst 2019
Bezoek
Projectvoorstel Medio 2017

Bekijk dit project ook op Facebook

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3276953819197546&id=2105073259718947